Ráp Xe TFL Bronco C1508 – 13 Triệu Cho Cuộc Tình – P2

666 lượt xem 21/06/2017

Phần 2 – Ráp Xe TFL Bronco C1508 với bộ Đồ Điện Khủng
Phần 1 : https://sangtaotainha.com/rap-xe-tfl-bronco-c1508-13-trieu-cho-cuoc-tinh-p1/

Chi tiết các thành phần cho bạn nào cần ráp

– KIT chiếc xe : https://goo.gl/K2Pn9E
– ESC 120A : https://goo.gl/J9iPNn
– Motor 4068 1700KV : https://goo.gl/kt9ZMs
– Servo : https://goo.gl/c6dNLT
– Bộ TX RX : https://goo.gl/WGJG3T

Có thể bạn muốn xem