3 cách mở ổ khoá loại tự bật khi bạn làm mất chìa

2234 lượt xem 12/07/2017

Khi bạn làm mất chìa khoá không vào được nhà. Thay vì nhờ thợ đến mở bạn cũng có thể tự mình làm được. 😀

Có thể bạn muốn xem